Extra voordeel op uw Opel verzekering10% korting op uw BA- en Omnium premie

U geniet van dubbel zoveel voordeel op uw Opel Verzekering.

10% KORTING OP UW BA- EN OMNIUM PREMIE²

Rust uw Opel uit met minstens 2 rijhulpsystemen en krijg 10% kortingop uw BA- en Omnium premie. U kan kiezen uit deze handige systemen die uw veiligheid en die van uw Opel nog vergroten:

 • Parkeerhulp
 • Dodehoeksignalisatie
 • Rijstrookondersteuning
 • Automatic Emergency
 • Aandachtsassistent
 • Adaptive Cruise Control

WAAROM KIEZEN VOOR OPEL VERZEKERING?

Opel Verzekering biedt uw wagen en uzelf de beste bescherming, helemaal afgestemd op uw noden en situatie. U geniet van heel wat voordelen:

 1. Uw beste vertrouwenspersoon: uw eigen Opel Verdeler
  Niemand kent u en uw wagen beter dan uw Opel Verdeler. Hij heeft er alles voor over om te zorgen dat u niet alleen blij bent met uw wagen, maar dat u er zich ook veilig mee voelt. Altijd en overal.

 2. Tot 3 jaar waardegarantie* 
  Uw nieuwe Opel is 3 jaar beschermd. Bij een totaalverlies of diefstal geeft Opel Verzekering u de mogelijkheid om te kiezen voor een nieuwe Opel met dezelfde cataloguswaarde als het verzekerde voertuig.

 3. Reparatie met originele onderdelen, conform fabrieksvoorschriften & met behoud van fabrieksgarantie
  Uw Opel verdient de beste zorgen. Net daarom wordt hij enkel hersteld met originele onderdelen en behoudt u ook de fabrieksgarantie.

 4. Geen eigen risico bij eerste herstel door uw Opel dealer*
  Wanneer u bij een eerste schadegeval uw wagen laat herstellen door uw Opel Verdeler, betaalt u niet voor een deel van de schade (= eigen risico).

 5. Wachttijd zonder zorgen dankzij de totaalverliesdekking voor het overgenomen voertuig
  Als uw Opel Verdeler uw huidige auto overneemt, wordt die ook gedekt voor materiële schade, tot de levering van uw nieuwe Opel: in geval van totaalverlies van het voertuig,vergoedt Opel Verzekering u de overnameprijs die u met uw Opel Verdeler bent overeengekomen.

 6. Een vervangwagen bij ongeval of diefstal
  Wanneer u na een ongeval beslist om uw Opel te laten herstellen, dan krijgt u een gratis vervangwagen tijdens de hele herstelperiode. En bij diefstal mag u al vanaf de eerste dag rekenen op een gratis vervangwagen voor een periode van maximaal 30 dagen.

 

*Afhankelijk van de gekozen dekking.

 ² Aanbodonder voorwaarden geldig van 01/10/2019 tot en met 31/12/2019 op de premies BA en omnium, voor privéwagens of wagens voor professioneel gebruik waarvan de bestuurder minstens 25 jaar is. De rijhulpsystemen van dete verzekeren wagen moeten oorspronkelijk ingebouwd zijn (geen opbouw). Deze korting is geldig tot de volgende belangrijke aanpassing van het contract (vervanging van voertuig, verandering van verzekeringnemer ofhoofdbestuurder, of in het geval van de beëindiging van de waarborg die aan dit voordeel verbonden is). Het product Opel Verzekering is een verzekering die de waarborgen Aansprakelijkheid, Bescherming van het voertuig(omnium, mini-omnium, … ), Bescherming van de Bestuurder, Rechtsbijstand en Hulpverlening omvat. Dit product werd ontwikkeld door A.Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het Belgischrecht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Bel gratis naar 0800/30.110 om meer inlichtingen of een offerte te krijgen. Wij nodigen u uit dealgemene voorwaarden te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vindt u de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen of uitsluitingen van de waarborgen. U kan deze documenten gratis verkrijgen viade website op het adres www.opel.be. In het geval van een eventuele klacht kan u beroep doen op de dienst Customer Protection (Troonplein 1 te 1000 Brussel, e-mail: customer.protection@axa.be). Indien de u aangebodenoplossing niet voldoet, kan u zich wenden tot de dienst Ombudsman Verzekeringen, de Meeûsplein 35 1000 Brussel (www.ombudsman.as). OPEL VERZEKERING is een product van A.Belgium, Raadpleeg onze algemenevoorwaarden op www.opel.be. NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel : Troonplein 1, 1000 Brussel (België)• Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.